Pijnvrij bewegenPIJNVRIJ 

"What’s the point of being big & strong if you’re always hurt & in pain?"Care4physics  Pijnvrijbewegen 01 #care4physics #bjornpoels

Pijnvrij bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sinds de samenleving geconfronteerd werd met Covid-19 kennen we allemaal wel iemand die te maken kreeg met (zware) beperkingen en pijnklachten als gevolg van deze pandemie.
Deze ongemakken van vaak zeer uiteenlopende aard zijn niet alleen te wijten aan enkel fysieke oorzaken. Covid-19 blijkt een stressor voor meerdere systemen van het lichaam die zorgen voor het alledaags gezond functioneren.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de definitie van gezondheid een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn.

Zo dient er rekening gehouden te worden met 4 pijlers die bepalend kunnen zijn en invloed kunnen hebben op het welzijn van de mens:
1. Is de structuur van het lichaam in balans? (Spier- en/of botletsels, blokkades, ontwrichtingen of verzwakte organen)
2. Zijn er emotionele invloeden die het lichaam negatief beïnvloeden? (trauma’s, emotionele gebeurtenissen, overlevingsstrategieën)
3. Wordt het lichaam energetisch onder druk gezet? (Verstoorde celenergie, afwijkende meridianen, chakra’s, aura’s, orgaanreflexpunten)
4. Zijn de klachten te wijten aan biochemische zorgen? (Stoffen via voeding, water, ademhaling, medicatie, supplementen)
Onder de noemer Care4Health is er begeleiding en coaching van deze materie met als algemene doelstelling het pijnvrij bewegen.
Als we niet in balans zijn op structureel, emotioneel, energetisch en/of biochemisch vlak, zal het begrip “Pijn” van mindere mate tot veelvuldig, van chronisch tot acuut aanwezig zijn.
Care4Health gaat dieper in op de samenhang van de 4 pijlers van de cliënt om mogelijke oorzaken van de chronische of acute pijn te ontdekken. Alle systemen werken samen!
Een veelvoorkomend probleem zoals rugpijn lijkt namelijk structureel te zijn, maar heel vaak zit er op andere lagen, zoals energetisch of emotioneel ook wat lading.
Zodra 1 systeem verandert, heeft dit effect op de overige systemen. Als de rugpijn vermindert zal men minder slechtgehumeurd zijn en heeft men misschien wel minder nood aan confortfood om zich beter te voelen waardoor dit de energie van ons “zijn” gunstig beïnvloedt.
Dit kan natuurlijk op een positieve en negatieve manier gebeuren.

Care4physics  Pijnvrijbewegen 10 #care4physics #bjornpoelsCare4physics  Pijnvrijbewegen 04 #care4physics #bjornpoels

FKC-therapie (in opleiding)
Vaak komt men als patiënt terecht bij de reguliere geneeskunde waar de dokter of kiné je zo goed mogelijk zal proberen te helpen met de lichamelijke en mentale klachten.
Er wordt echter steeds vaker buiten de wetenschappelijke benadering naar alternatieven gezocht door de patiënt.

Zo is de harde schijf van de mens een waardemeter voor lichaam en wetende deel waar meer en meer naar geluisterd wordt bij het zoeken van de oorzaak van de klachten.
De communicatie op dit niveau gebeurt via Functionele Kinesiologische Communicatie (FKC).

De symptomen zijn vaak niet de oorzaak van het probleem! Daarom dienen we steeds naar het fundament van de algemene gezondheid te kijken.
Samen met de patiënt gaan we op weg:
Wat is er aan de hand? Waarom is dat ontstaan?
Hoe gaan we dat aanpakken?


Care4physics  CONTACT

Care4physics
BE 0838.544.610


Adres:
Trichterweg 2,
3690 Zutendaal


TELEFOON: +32 472 74 45 82
EMAIL:         info@care4physics.be    


care4physics facebook